עברית  |  English  |  

הגראי"ל שטיינמן: זה גאווה גאווה גאווה 100% גאווה

תמלול השיחה (מתורגם)

השואל: יש לנו כאן בבית שמש, זוג שהתחתן בזיווג שני, אלמן ואלמנה, ויש לאישה שבאה מבני ברק 2 ילדים יתומים, והאבא (שיש לו כבר ילדים אצלנו באותו מוסד) רוצה להכניס גם את הילדים שלה לחיידר כאן, יחד עם הילדים שלו

המשמש: אז למעשה הראש ישיבה אומר שהוא יקח את שני הילדים באותה כיתה?

הרב שטיינמן: יש להם ברירה אחרת?

השואל: השאלה היא, האם זו אחריות של החיידר?

הרב שטיינמן: אם זה החיידר היחיד מה תעשה? תגיד לו שיסע לאמריקה?

השואל: יש עוד כמה חיידרים בעיר

הרב שטיינמן: זאת אומרת שאין עוד חיידר

השואל: בגלל שהאבא מתעקש?

הרב שטיינמן: אתה יכול להחליט שהוא כן והוא לא

השואל: זה בגלל שהאבא מתעקש….

הרב שטיינמן: תשלח אותו לקומוניסטים אבל הוא לא רוצה קומוניסטים

השואל: החיידרים האחרים הם חיידרים טובים, הם לא קומוניסטים

הרב שטיינמן: זה קומוניסט. אצלו הוא קומוניסט

 המשמש: הראש ישיבה חושב שבאמת צריכים להתחשב בזה? הוא משוגנער….

הרב שטיינמן: הוא לא משוגע, הוא רוצה חיידר טוב. אתה לא רוצה חיידר טוב?! הוא יגיד שאתה משוגע. למה אתה לא משוגע והוא כן?!

השואל: אני יסביר לראש ישיבה, זו השאלה שלי: יש הורים שטוענים שהילד לא באותו הסגנון של החיידר, הוא בא מאמא שלו, והיא לא הסגנון של החיידר

הרב שטיינמן: זה בעיה, המשפחה מסכנה, מה הם יעשו, שלא יתחתנו?!

השואל: אז מה זה נוגע לחיידר?

הרב שטיינמן: הם יתחתנו, ויש להם ילדים, ורוצים ללכת לחיידר. מה זאת אומרת "לא האחריות של החיידר", אולי תשלח אותם לירח?!

המשמש: "הראש ישיבה, קונים כעת קרקעות על הירח...

השואל: אז מה הראש ישיבה אומר 'למעשה', אפילו שהילד יכול להזיק, שהוא לא בבדיוק הסגנון של החיידר, והילד הזה חלש בלימודים?

הרב שטיינמן: הילד חלש בלימודים, אז למה זה לא הסגנון?

השואל: האמא הייתה כנראה מבית קצת יותר פתוח... זה מתאים לחיידר יותר פתוח. זה לא שזה לא 'פרומער', זה 'פרומער משפוחה', אבל קצת פתוח, לא ה'סגנון' של החיידר...

הרב שטיינמן: אתה יכול למדוד כמה?

השואל: יש אחד מההורים שאומר שהוא כן יכול למדוד...

 הרב שטיינמן (בלהט ובהתלהבות):  תמיד יש אחד שרוצה גאווה, רק גאווה, שום דבר לא, הוא רוצה רק גאווה, גאווה גאווה, זה התחיל רק מגאווה. לא תחשוב שהוא ירא שמים, רק גאווה. מאה אחוז!!!

השואל: אפילו שהוא אברך חשוב, אחשובע'ר יונגערמאן?

הרב שטיינמן: הגאווה – הגרויסע בעל גאווה!!!...

הרב שטיינמן: הרב מבריסק היה בתלמוד תורה. מי למד בתלמוד תורה הזה? כל הפערכ'ס, כל הג'וליקס, כל הגורנישט. היה שם (שם לא ברור) שלמד בתרקומואי מזרחי. למה? כי אבא שלו היה יהודי בעל'בת, והוא ישלח לתלמוד תורה של הבריסקערס? זה 'פרוסט'... אני למדתי שם, הילדים של הרב מבריסק גם למדו שם, ר' דוד למד שם, ר' ברל לא, ככה שמעתי. אז לבריסקער כן היה מתאים לשלוח את הילדים לחיידר הזה, אבל לו – לא היה מתאים. מה לא מתאים?

השואל: הוא אמר שהחיידר ישפיע על הילד שלו

הרב שטיינמן: "לרב מבריסק מתאים, אני גם למדתי שם, ועוד כאלו ילדים למדו שם, אלא מה? זו גאווה!

הרב שטיינמן: קורה מקרים שילדים מתקלקלים, מתקלקלים גם ילדים טובים. בכל החיידרים הטובים לא מתקלקלים ילדים? ילדים מתקלקלים

טלפון: 052-8611144 ניתן לשלוח גם SMS  פקס: 050-8967848  אי מייל: info@frenkim.co.il, צור קשר   © נוער כהלכה