עברית  |  English  |  

המלצת אחד מגדולי ישראל אליה הצטרפו גדולי הרבנים

הנני בא בשורות אלו בדמע, בכאב ובצער רב, בדבר חילול ה' הגדול שעושים קבוצת אנשים ונשים שאין התורה וההלכה נר לרגלם, ואינם שומעים בקול רבותיהם, וכל מגמתם ומטרתם היא לחבל בכרם ישראל ולהרבות קנאה שנאה ותחרות בין בנותינו. כל זאת על ידי הפרדה בין תלמידות מעדות אשכנז לבין תלמידות מעדות המזרח, במבחני הקבלה ובמוסדות החינוך.

בתוך עמי אנוכי יושב, ובעיה זו המוכרת לי זה כבר שישים שנה, וזכורני בית אבא כמה פניות קיבל אאמו"ר מרן שליט"א בנושא זה, וכמה היה דווה ליבו על תופעה מבישה זו, וגם אלי פונים מידי שנה עשרות משפחות ומתאוננים רע על התנהלות מנהלי המוסדות.

לדאבון לב, למרות שחלפו השנים והצטמצמו הפערים, וקשה מאד להבחין מי מאשכנז ומי מספרד. אך אותם מנהלים/ות הגבירו חוצפתם ואף החלו לטעון טענות מטענות שונות כנגד בני עדתינו כביכול הבעיה היא בצניעות. בכל המקרים שהיו לפני לא היה אפילו שמץ מטענתם.

והן עתה נחלצו חושים למערכה קדושה זו ידידי אהובי תלמידי היקרים הרב יואב ללום שליט"א והרב יוסף ימיני שליט"א והפעילו את עמותת "נוער-כהלכה". אשר כל מגמתה לעמוד מול ראשי המערכת בכדי שבנותינו יתקבלו למוסדות החינוך בצורה מכובדת, כיאה לבנות ישראל קדושות.

ואסיים בברכה רבה לכל התורמים והמסייעים והמתנדבים להצלת בנותינו מידי אינשי דלא מעלי, יזכו ויתברכו ממקור הברכות בבני חיי ומזוני רויחי וירוו נחת מכל יוצאי חלציהם.

בברכת התורה
מקום החתימות של מרנן ורבנן שליט"א

טלפון: 052-8611144 ניתן לשלוח גם SMS  פקס: 050-8967848  אי מייל: info@frenkim.co.il, צור קשר   © נוער כהלכה