עברית  |  English  |  

נשמח לקבל מכם פרטים למי לפנות ברשות המקומית באיזור מגוריכם. במידה ונקבל מכם עוד פרטים הם יועלו כאן לתועלת הכלל.

הנהלת בית הספר.
 
הנהלת הרשת אליה מסונף בית הספר:
בית יעקב - הנהלת "מרכז החינוך העצמאי" - אדוניהו הכהן 17 ירושלים - טל: 02-5890666 פקס: 02-5323402

האגף לחינוך (חרדי) ברשות המקומית אליה משתייך בית הספר:
בירושלים - מר איתמר בר-עזר, מנהל אגף חינוך חרדי, כיכר ספרא 3 ירושלים. טל: 02-6297799 פקס: 02-6296778 או 02-6296332. דואר אלקטרוני: britamar@jerusalem.muni.il 
בבני ברק - מר יונתן ספרא, מנהל אגף החינוך, עיריית בני ברק.  טל' 03-5776584.

שר החינוך:
מר גדעון סער - שר החינוך - שבטי ישראל 34 ירושלים 91911 - טל: 02-5602330 פקס: 02-5602246

מנכ"לית משרד החינוך:
גב' דלית שטאובר - מנכ"לית משרד החינוך - שבטי ישראל 34 ירושלים 91911 - טל: 02-5602242 פקס: 02-5602336

אגף המוכר שאינו רשמי במשרד החינוך:
מר יהודה פינסקי, מנהל אגף לחינוך מוכר שאינו רשמי. ו/או ס. מנהל האגף הגב' שוש איפרגן ו/או  גב' רות אלמליח - מפקחת על יסודי באגף חינוך מוכר.  ו/או גב' חוה אירנשטיין - מפקחת יסודי (בנות) .  הכתובת למשלוח דואר - דבורה הנביאה 2 ירושלים - טל: 02-5604243.
 
ראש העיר/מועצה, סגניו ומחזיק תיק חינוך.
 
היועץ המשפטי והמבקר/ת של הרשות המקומית. 
 
מבקר המדינה:
השופט יוסף שפירא - מבקר המדינה - בית הדפוס 12 גבעת שאול ירושלים - טל: 02-6665000 פקס: 02-6665204

היועץ המשפטי לממשלה:
מר יהודה וינשטיין - היועץ המשפטי לממשלה - צאלח א-דין 29 ת.ד 49029 ירושלים 91490 - טל: 02-6466521 פקס: 02-6467001.

ועדת החינוך של הכנסת:
יו"ר ח"כ עינת ווילף - כנסת ישראל ירושלים.  - טל: 02-6408057 פקס: 02-6753158 v2@knesset.gov.il
 

אנו ממליצים שלא לפנות לנציגי ש"ס המקומיים והארציים

"שעזרתם" ברוב המקרים רק מזיקה

 

 

טלפון: 052-8611144 ניתן לשלוח גם SMS  פקס: 050-8967848  אי מייל: info@frenkim.co.il, צור קשר   © נוער כהלכה