עברית  |  English  |  

תחקיר תוכנית "המקור" שהתפרסם בערוץ 10
הקלטות ומצלמות נסתרות אשר קורעות את המסיכה מעל פני האפליה בסמינרים.

חובה לצפות!


העמותה עתרה לבג"ץ בענין האפליה בסמינרים ונגד המכסות, לקראת שנת הלימודים התשע"ג. 
העתירה עדיין מתנהלת וטרם נפסק בה.

העתירה:

למרות ההנחיות החדשות של משרד החינוך 

מה שהיה הוא שהווה האפליה נמשכת והמכסות נמשכות

התגובה שהוגשה ב23.10.12

כולל הנספחים בקובץ נפרד

טלפון: 052-8611144 ניתן לשלוח גם SMS  פקס: 050-8967848  אי מייל: info@frenkim.co.il, צור קשר   © נוער כהלכה