עברית  |  English  |  

דף הבית >> דבר העמותה
 

קריאת קודש נרגשת

באנו בזה לבקש ולפנות אישית לאחינו די בכל אתר הנדיבים בעם לעמוד לימיננו ולעזרת ה' בגיבורים לסייע ולתמוך ממשית בפעילות החשובה של העמותה שהקמנו לאחרונה, וזאת בעקבות צערם של בני ובנות ישראל היקרים שאינם מתקבלים לבתי-ספר יסודיים ולסמינרים. כל זאת עקב היותם בני עדות המזרח ועל אף היותם כשרים ושלימים. 

לאחרונה הבעיה נהיתה כאובה יותר, ובשנה האחרונה הגענו למצב בו נותרו מאות בנות ספרדיות ללא מסגרת לימודית על אף ששנת הלימודים כבר נמצאת בעיצומה. למותר להסביר כמה מסוכנת תופעה זו אשר עלולה לגרום ירידה רוחנית גדולה לבנות הללו, ומי יודע עד היכן הדברים יכולים להגיע.

על-כן קיבלנו על עצמנו בהוראתם של מרנן ורבנן הרבנים הגאונים שליט"א ובהדרכתם ועידודם לסייע ולעזור לאותן בנות ומשפחות יקרות, ובגדר הצלת נפשות ממש. כמו"כ מצורפים בזה המלצות הרבנים הגאונים שליט"א.

הדבר כרוך בהוצאות גדולות שאין לנו מהיכן לממן, ובפרט שהדברים נפתרים על פי רוב רק בהתערבות בתי המשפט של ערכאות.

אשר על כן באנו בקריאת קודש זו לבוא לעזרת ה' בגיבורים לעזור ולסייע בכל מה שאפשר, ובפרט שהדברים הינם בגדר פיקוח נפש "וכל המציל נפש אחת מישראל..."

וכל העוזרים והמסייעים בענין יתברכו מפי עליון בבריאות טובה בבני חיי ומזוני רויחי.

 

ועל כן באנו על החתום

 הנהלת עמותת "נוער כהלכה"

טלפון: 052-8611144 ניתן לשלוח גם SMS  פקס: 050-8967848  אי מייל: info@frenkim.co.il, צור קשר   © נוער כהלכה